मोहन भारद्वाज


मोहन भारद्वाज 1943-
गाम- नवानी, जिला- मधुबनी मैथिलीक प्रखर समालोचक।२००७ .-श्री आनन्द मोहन झा, भारद्वाज, नवानी, मधुबनी;यात्री-चेतना पुरस्कार। प्रबोध सम्मान 2008 सँ सम्मानित।